Yogi

(m.), Yogini (v.): een meer Westers woord is 'verwerkelijker'. Een verwerkelijker is iemand die bevrijding en verlichting nastreeft door voortdurend in meditatie te blijven. Dit betekent dat hij/zij de reine visie - dat alles vibreert van vreugde en bijeengehouden wordt door liefde, en dat alle wezens boeddha's en bodhisattva's zijn, ook al weten ze dat zelf niet - niet meer loslaat. Een verwerkelijker identificeert zich onophoudelijk met boeddha's en boeddha-aspecten, waardoor hij storende emoties en starre denkbeelden niet langer serieus neemt maar ziet voor wat ze werkelijk zijn: illusies.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Evenementen/Agenda

PUBLIEKE LEZINGEN | Friesland / Rotterdam...

25 jan tot 28 jan

Lees meer

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness