Vijf paden

(Tib. Lam nga): de vijf 'paden' op de weg naar volledige verlichting zijn:

1. Het pad van verzameling. De beoefenaar richt zich hier op reiniging en de verzameling van verdienste (positieve indrukken).
2. Het pad van toepassing. Hier worden de dharmalessen toegepast waarbij de nadruk ligt op het bij de wortel afsnijden van begeerte.
3. Het pad van zien. Hier is men de kringloop van bestaan ontstegen en heeft de eerste bhumi bereikt.
4. Het pad van meditatie. De fase tussen het tweede en tiende bodhisattvaniveau.
5. Het pad van niet meer leren. Volledige verlichting. Het stadium na de tiende bhumi.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness