Terma

(Tib. / letterlijk: ‘verstopte schat’): door Guru Rinpoche en zijn Tibetaanse partner Yeshe Tsogyal verstopte lessen, die zodoende bewaard zijn gebleven en later door schatvinders (Tib.: Tertön) weer ontdekt werden. Ze maken een groot deel van de Nyingma-transmissie uit.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness