Tantra

(Skt. / hier: boeddhistische Tantra): deel van de Grote Weg, waarbij identificatie met verlichting en het vasthouden van de zuivere visie de belangrijkste methoden zijn. Tantrayana (Tantraweg) is in betekenis gelijk aan Vajrayana (Skt. / letterlijk: ‘Diamantweg’) en Mantrayana (Mantra-weg). Het doel, boeddhaschap, wordt tot de weg gemaakt. Een snelle weg naar verlichting, die echter vertrouwen in de eigen geest en een meevoelende motivatie (zie verlichtingsgeest) vereist.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness