Stoepa

(Skt. / Tib.: chörten): een vorm, vaak een bouwwerk, die de volmaakte verlichting symboliseert, meestal gevuld met relikwieën en geschreven mantra’s. Staat voor de omvorming van alle gevoelens en elementen in de vijf verlichtingswijsheden en de vijf boeddhafamilies. Symboliseert de geest van een boeddha. Boeddhisten gebruiken een stoepa als plaats om bovenpersoonlijke wensen te doen voor het welzijn van alle wezens, terwijl ze er kloksgewijs omheen lopen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness