Nirmanakaya

Letterlijk: Lichaam van uitstraling. De uitstralingstoestand, het niveau van verschijningsvorm en actief medegevoel. De wereldlijke vorm van een boeddha of een ander verlicht wezen. Uitdrukking van de waarheidstoestand met als doel alle levende wezens te helpen op hun weg. De uitstralingstoestand drukt het vermogen van de geest uit om zich ongehinderd vanuit de ruimte te manifesteren.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness