Meditatie

(boeddhistische): het Tibetaanse woord ‘gom’ betekent ‘vertrouwd raken met’ en is een uitdrukking voor een proces dat de geest erin oefent zijn sluiers te laten vallen. Hierbij gebruikt men methoden die dat wat eerder verstandelijk begrepen werd tot eigen ervaring maken. Mediteren is het moeiteloos verblijven in dat wat is. Op de verschillende niveaus van boeddhistisch onderricht worden verschillende methoden gegeven, die zijn samen te vatten onder Shiné en Lhaktong. Op de Diamantweg zijn de belangrijkste methoden het versmelten met de verlichting, het wekken van de verlichte krachtvelden door mantra’s en het vasthouden van de zuivere visie. Wat vroeger in Tibet gebeurde in de grotten van de verwerkelijkers, gebeurt nu bij geleide meditaties (Tib.: Gomlung): een groot aantal mediterenden krijgt toegang tot de talloze methoden van de Diamantweg.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness