Verklarende woordenlijst : Y

Veel gebruikte Boeddhistische woorden en begrippen
Klik op één van de bovenstaande letters

Y

Yeshe zoek op dit woord

Oorspronkelijk bewustzijn.

Yidak zoek op dit woord

Hongerige geesten, inwoners van een van de drie ongunstige bestaansrijken in samsara (d.w.z. hellen, hongerige geesten en dieren). De yidaks worden gekweld door onverzadigbare verlangens.

Yidam zoek op dit woord

(Tib.): boeddhavorm om op te mediteren; belichaming van een bepaald aspect van Verlichting. De kwaliteiten van de verlichte geest drukken zich uit in vormen van licht en energie die op menselijke of goddelijke wezens lijken. De volledige identificatie van lichaam, spraak en geest met een boeddha-aspect brengt - mits men erin is ingewijd door een gekwalificeerd leraar - de geest (Tib.: yi) in contact (Tib.: dam) met zijn oorspronkelijke volmaaktheid. Yidams worden ook gezien als onscheidbaar van de eigen leraar.

Yogi zoek op dit woord

(m.), Yogini (v.): een meer Westers woord is 'verwerkelijker'. Een verwerkelijker is iemand die bevrijding en verlichting nastreeft door voortdurend in meditatie te blijven. Dit betekent dat hij/zij de reine visie - dat alles vibreert van vreugde en bijeengehouden wordt door liefde, en dat alle wezens boeddha's en bodhisattva's zijn, ook al weten ze dat zelf niet - niet meer loslaat. Een verwerkelijker identificeert zich onophoudelijk met boeddha's en boeddha-aspecten, waardoor hij storende emoties en starre denkbeelden niet langer serieus neemt maar ziet voor wat ze werkelijk zijn: illusies.

Naar boven

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness