Grote Vervolmaking

(Tib:. Dzogchen, Dzogpa Chenpo / Skt.: Maha Ati): het ultieme onderricht van de ‘oude’ ofwel Nyingma-traditie. Essentie en doel komen overeen met het Grote Zegel (Mahamudra) van de Kagyu-transmissie. Methoden en weg verschillen echter zeer.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness