Grote Middenweg

(Tib.: Uma Chenpo / Skt.: (Maha-)Madhyamaka): volgens de Tibetaanse indeling de hoogste van de vier filosofische scholen van het boeddhisme. Wie deze weg volgt, maakt gebruik van de logica om elke mogelijke gedachtenconstructie tot in het absurde door te trekken en de beperktheid van het conceptuele denken bloot te leggen. Men doet dit totdat het naakte bewustzijn door de ontstaande gaten doordringt, of totdat het verlangen naar een directe ervaring van de geest leidt tot meditatiebeoefening. Hoofdleer van de Gelug-school, maar ook aanwezig in de andere drie Tibetaanse boeddhistische scholen, waar het aanvullend op meditatiebeoefening wordt gebruikt.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness