God

Bewoner van de minst pijnlijke van de zes bestaansrijken van samsara. De levens van goden, hoewel lang en gekenmerkt door zintuiglijk genot, eindigen in groot leed omdat ze hun toekomstige lagere wedergeboorten voorzien. Er zijn drie soorten godenrijken: het rijk van begeerte, het rijk van vorm en het vormloze rijk.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness