Gelugpa

(Tib.): Gelug linie, Gelug school, de Gelugpa’s (Tib. voor ‘deugdzaam’), ook ‘Geelhoed’ school: de jongste van de vier hoofdlinies van het Tibetaans boeddhisme. Deze hervormde school, die pas in de veertiende eeuw werd gesticht door Tsongkhapa, legt groot gewicht op studie van de geschriften en op de kloostertraditie. Hoewel deze school ook verscheidene tantrische transmissie heeft, rekent ze zichzelf meestal tot het Mahayana en niet tot de Diamantweg.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness