Dorje

(Tib. / letterlijk: ‘Heer der stenen’, ‘diamant’ / Skt.: Vajra): symbool voor de onverwoestbaarheid en onwankelbaarheid die de hoogste geestestoestand, de verlichting, kenmerken. Het zo genoemde rituele voorwerp symboliseert de methoden van de Diamantweg, en ook medegevoel en vreugde (zie ook: bel).

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness