ANBI

Leuker kunnen we het niet maken, wel vrijgeviger...   Belastingdienst erkende anbi stichting

 

Onze stichting heeft de ANBI status: een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat uw giften aan het Centrum aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Waar doneert u aan

Stichting Karma Kagyu Centrum Amsterdam (Rechtspersoon)


KVK: 34111440

RSIN: 808040662

Postadres:
Schepenlaan 11

1034 JP Amsterdam
 
Bezoekadres:
Klimopweg 2
1032 HZ Amsterdam
 

Bankrekening (IBAN): NL 45 INGB 00 08 32 04 52

o.v.v.: donatie

Wat zijn de doelstellingen de Stichting?


Onze doelstellingen zijn vastgelegd in ons stichtings-statuut.

  • het bevorderen en onderhouden/ behoud van de boeddhistische religie, filosofie en cultuur in de traditie van de Karma Kagyu School, onder geestelijk gezag van Zijne Heiligheid Karmapa Thaye Dorje, waarbij als spirituele leider wordt aanvaard: Lama Ole Nydahl;
  • aan een ieder die belangstelling heeft gelegenheid te bieden tot het beoefenen en bestuderen van die meditatie- en yogatechnieken en geneeskunst welke worden onderwezen in het Tibetaans boeddhisme, met nadruk op de Karma Kagyu Linie;
  • het bieden van de gelegenheid tot het bestuderen van (Tibetaans) boeddhistische filosofie en wetenschap;
  • het integreren van boeddhistische tradities in de westerse samenleving, met nadruk op de Tibetaanse Karma Kagyu tradities,
    daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten, welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden of die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Wie zijn de bestuurders?

De stichting is een religieuze instelling, op verzoek kunnen wij u informeren wie de bestuurders zijn.

Gebruik daarvoor ons contactformulier

Krijgen de bestuurders een vergoeding?

Neen, al het werk voor de stichting gebeurt op vrijwillige basis. Bestuurders zouden gemaakte onkosten kunnen declareren indien deze redelijk en billijk zijn. In de praktijk komen onkostenvergoedingen echter niet voor.

Beleidsplan


Graag informeren wij u over het werk dat wij doen, de manier waarop wij geld werven, hoe wij ons vermogen beheren en besteden.

Hiertoe kunt u ons beleidsplan downloaden

Activiteiten


Op onze website houden wij u altijd op de hoogte van onze activiteiten. Kijk hiervoor op onze activiteiten kalender. In ons jaarverslag treft u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Financiële verantwoording

Uiteraard houden we u graag correct op de hoogte van onze financiële situatie.

U treft hieronder een link om onze jaarverslagen te downloaden.

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2012-2013

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness