ANBI

Leuker kunnen we het niet maken, wel vrijgeviger...   Belastingdienst erkende anbi stichting

 

Onze stichting heeft de ANBI status: een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat uw giften aan het Centrum aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Waar doneert u aan

Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie te Utrecht (Rechtspersoon)


KVK: 57702829

RSIN: 852697971

Post adres:
Weerdsingel W.Z. 33 A
3513BC Utrecht

 

Bezoekadres: u kunt ons bezoeken in diverse steden, zie hiervoor onze pagina met groepen en centra.

Bankrekening (IBAN): NL28 TRIO 0197 7335 49 

o.v.v.: donatie

Wat zijn de doelstellingen de Stichting?


Onze doelstellingen zijn vastgelegd in ons stichtings-statuut.

  • het bevorderen en onderhouden/behouden van de boeddhistische religie,- filosofie en cultuur in de traditie van de Karma Kagyu School, onder geestelijk gezag van Zijne Heiligheid Karmapa Trinley Thaye Dorje, waarbij als spirituele leider wordt aanvaard: Lama Ole Nydahl
  • het bieden van de gelegenheid tot het beoefenen en bestuderen van de meditatietechnieken en boeddhistische filosofie en wetenschap welke worden onderwezen in het Tibetaans boeddhisme met nadruk op de Karma Kagyu Linie;
  • het bevorderen van de integratie van boeddhistische tradities in de westerse samenleving, waarbij de nadruk ligt op de Tibetaanse Karma Kagyu tradities; 
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wie zijn de bestuurders?

De stichting is een religieuze instelling, op verzoek kunnen wij u informeren wie de bestuurders zijn.

Gebruik daarvoor ons contactformulier

Krijgen de bestuurders een vergoeding?

Neen, al het werk voor de stichting gebeurt op vrijwillige basis. Bestuurders zouden gemaakte onkosten kunnen declareren indien deze redelijk en billijk zijn. In de praktijk komen onkostenvergoedingen echter niet voor. Dit is ook in onze statuten verankerd (artikel 8):

1. Het bestuur verricht haar taken en werkzaamheden op vrijwillige basis. Een bestuursvergoeding in de vorm van een salaris of vergoeding, in welke vorm dan ook, wordt niet verstrekt.

2. Door bestuursleden gemaakte redelijke en aantoonbare onkosten welke gemaakt zijn in het kader van de uitoefening van hun functie worden vergoed, indien en voor zover de stichting hiervoor over voldoende financiele middelen beschikt.

Beleidsplan


Graag informeren wij u over het werk dat wij doen, de manier waarop wij geld werven, hoe wij ons vermogen beheren en besteden.

Hiertoe kunt u ons beleidsplan downloaden

Activiteiten


Op onze website houden wij u altijd op de hoogte van onze activiteiten. Kijk hiervoor op onze activiteiten kalender. In ons jaarverslag treft u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Financiële verantwoording

Uiteraard houden we u graag correct op de hoogte van onze financiële situatie.

U treft hieronder een link om onze jaarverslagen te downloaden.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2012-2013

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness