ANBI

Leuker kunnen we het niet maken, wel vrijgeviger...   Belastingdienst erkende anbi stichting

 

Onze stichting heeft de ANBI status: een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat uw giften aan het Centrum aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Waar doneert u aan

Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie (Rechtspersoon)


KVK: 41100768

RSIN: 805347197

Post adres:
Weerdsingel W.Z. 33 A
3513BC Utrecht

 

Bezoekadres: u kunt ons bezoeken in diverse steden, zie hiervoor onze pagina met groepen en centra.

Bankrekening (IBAN): NL 08 INGB 00 07 54 45 36
o.v.v.: donatie

Wat zijn de doelstellingen de Stichting?


Onze doelstellingen zijn vastgelegd in ons stichtings-statuut.

De stichting heft ten doel het bevorderen en onderhouden/behouden van de boeddhistische religie,- filosofie en cultuur in de traditie van de Karma Kagyu School, onder geestelijk gezag van Zijne Heiligheid Karmapa Trinley Thaye Dorje, waarbij als spirituele leider wordt aanvaard: Lama Ole Nydahl

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Oprichting, bevordering en beheer van centra. Daardoor zal iedereen de mogelijkheid geboden worden de boeddhistische spirituele leer te bestudeen en door religieuze oefeningen te beoefenen/praktiseren.

  2. Bevordering en organisatie van culturele evenementen. Het organiseren van cursussen. Lezingen, tentoonstellingen.

  3. Uitnodiging van geestelijke leraren in alle richtingen der boeddhistische leer, in het bijzonder van de Karma Kagyu Traditie.

  4. Opzet en beheer van een bibliotheek met alle media. Bevordering en organisatie van publicaties.

  5. Aanschaf en beheer van relikwieën, beelden en boedhistische culturele voorwerpen.

Wie zijn de bestuurders?

De stichting is een religieuze instelling, op verzoek kunnen wij u informeren wie de bestuurders zijn.

Gebruik daarvoor ons contactformulier

Krijgen de bestuurders een vergoeding?

Neen, al het werk voor de stichting gebeurt op vrijwillige basis. Bestuurders zouden gemaakte onkosten kunnen declareren indien deze redelijk en billijk zijn. In de praktijk komen onkostenvergoedingen echter niet voor. Dit is ook in onze statuten verankerd (artikel 4 lid 2f):

De leden van het bestuur genieten geen belonging voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan


Graag informeren wij u over het werk dat wij doen, de manier waarop wij geld werven, hoe wij ons vermogen beheren en besteden.

Hiertoe kunt u ons beleidsplan downloaden

Activiteiten


Op onze website houden wij u altijd op de hoogte van onze activiteiten. Kijk hiervoor op onze activiteiten kalender. In ons jaarverslag treft u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Financiële verantwoording

Uiteraard houden we u graag correct op de hoogte van onze financiële situatie.

U treft hieronder een link om onze jaarverslagen te downloaden.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2012-2013

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness